Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki 2.7.1941 ve 4081 Sayılı Kanun

28 Kas 2019 Per 9:07
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalvaç
Emekli Öğretim Üyesi

Bu konu ile ilgili yaptığım araştırma ve ilgili bakanlıklara yazdığım yazıları sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Bu yazının bir suretini Kilis Çiftçi Malları Korumu Teşkilatı Başkanı Sayın Mehmet Kara Bey’e verdim. Kendisi bu konuda diğer yerlerdeki teşkilatları da bilgilendireceğini belirtti.

Biz özellikle başta Sayın Belediye Başkanımız Av. M. Abdi Bulut olmak üzere AK Parti İl Başkanı ve diğer yetkililerin gerekli çaba göstereceklerini temenni ediyorum.
Bu konu ile ilgili yaptığımız yazışmaların suretlerini ayrı ayrı AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Hilmi Dülger ve Sayın Salih Dal’ın TBMM’deki adreslerine iki defa yolladım.
Bu konu hakkında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirildiği takdirde sorunun çözümlenerek yeni bir kanunla günün şartlarına göre düzenleneceğine inancım tamdır. Çıkacak yeni kanunla kır bekçilerimize kadro verilecektir.
Tüm Kilislilerin bilgilerine arz ederim.

 

Sayın Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı
ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN
Kanun Numarası: 4081
Kanun Tarihi: 02/07/1941
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 10/07/1941 Sayı: 4856

 

Biz bu kanunun kanunu köy sınırları içinde kalan kısmını değil, Madde: 2’nin ikinci fıkrasında belirtilen şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde veya dışında bulunsun, zırai mahsulat istihsal edilmekte olan sahalarda tatbik olunur.
Madde:3’te ikinci fıkrada yazılı sahalara ait olanları koruma meclisi tarafından ifa olunur demektedir.
Kilis’te belirtilen yerler Çiftçi Malları Koruma Teşkilatı Başkanlığı tarafından görevlendirilen “Kır Bekçileri” tarafından korunur.

Biz bir Kilisli olarak 1950’li yılların başlarından itibaren kır bekçilerinden babamızın arazilerinin bulunduğu bekçilerin o günün şartlarında nasıl görev yaptıklarını yakından bilmekteyiz.
Emekli olduktan sonra 2010 yılından itibaren her yıl 4-5 ay kadar Kilis’te ikamet ederek çok yakınlarımızın bağ, zeytin, tarla ve günümüzde ektirdiğimiz fıstık fidanlarını yetiştirmek için çalışmaktayız.

 

Buralarda görev yapan kır bekçileri eskiden at veya eşeği ile kendisine beklemek için tahsis edilen yerleri dolaşırdı. Günümüzde ise genelde kendi şahsına ait motosikletiyle dolaşmaktadır.
Kır bekçilerine aylık ücret ödenmemektedir. Yalnız aylık sigorta ücretleri Çiftçi Malları Koruma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yatırılmaktadır. Bu durum bekçiler için büyük bir haksızlıktır.

Bekçiler bekledikleri alanlardaki yetiştirilen ürünlerden mahalli bir ifadeyle “SAPANCALIK” adı altında ürün toplanırken miktarı belirlenmemiş bir miktar kuru üzüm, zeytin ve fıstık alırlar. Burada geçerli olan kural gönüllülük esasıdır. Yeni tarım alanı alanlardan yine mahalli bir ifadeyle “YEŞİL YAPRAK” adı verilen bir bahşiş talep eder. Burada da miktar belli değildir. Gönüllülük esası geçerlidir.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının belirlediği yıllık bekçilik ücretleri hazırlanan makbuzlar kır bekçileri tarafından toplanarak başkanlığa yatırılır. Bunların içinde belirtilen ücreti ödemeyenler de vardır. Bunlara karşı bir yaptırım belirlenmemiştir, Ödemeyenleri gördük.

Kilis’te bağcılık yok oldu. Çiftçi yetiştirdiği yaş üzümün kg’nı 50-55 kuruştan tüccara satmak zorunda kalınca yaptığı masrafı karşılayamaz duruma düştü. Bağlarını söktürerek yerine zeytin ve fıstık ektiler.

Zeytin ağacı iki yılda bir ürün verir. Ürün vereceği yıl olumsuz tabiat şartlarına karşı verim üçüncü yılına kalır. Bu olumsuzluklardan çiftçiler etkilendiği gibi kır bekçileri de etkilenir. Onlar da dört gözle ürün hasat zamanını beklemektedirler.

Geçmişten günümüze çiftçilerin ürünleri meçhul kişiler tarafından hırsızlanmaktadır. Hırsız yakalansa dahi bir yaptırımı yoktur. Hırsızın topladığı ürünler elinden alınarak sahibine verilirken hırsız serbest bırakılıyor. Çiftçiler de bunları mahkemeye vererek uğraşmak istemiyorlar. Bir kısım arazi sahipleri ise kır bekçilerine güvensizliklerini ifade ediyorlar.

Biz emekli öğretim üyesi sosyolog olarak yaşam süresi içindeki gözlemlerimiz, ebediyete intikal eden kır bekçilerinin birinci derecedeki yakınları, yaşayan eski bekçiler, günümüzde görev yapan kır bekçileri ve çiftçilerle mülakat metoduna göre görüşmeler yaparak aşağıdaki sonuca vardık:

1- Kır bekçileri “ASGARİ ÜCRETLİ” bir kadroda olmalıdırlar.
2- Ayda bir miktar benzin gideri ödenmesi.
3- Kır bekçilerinin belirlenen bir sorumluluklarının olması. Ürünü toplanan çiftçinin zararının karşılanması.
4- Belirlenen bekçilik ücretleri kır bekçileri tarafından değil, başkanlığın hesabına mal sahipleri tarafından veya internet aracılığıyla yatırılması.
5- Bekçilik parasını yatırmayanlar için faiz ve icra yolu uygulamasına imkân sağlanması.
6- Bu araziler tapuda satılırken tapu dairesinin belediyelerde olduğu gibi emlak borcunu ödemeden işlem yapmıyor ise Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan bekçilik borcunun olmadığına dair bir yazı istenmesinin belirlenmesi. Ayrıca yeni arazi alanın kimlik bilgilerinin aynı kuruma bildirilmesinin sağlanması. Böylece arazi sahipleri güncellenmiş olur. Mevcut durumda bekçilik ücreti makbuzları eski ölmüş mal sahiplerinin üzerine çıkmaktadır. Kır bekçileri ellerinde makbuzlar kapı kapı ve dükkân dükkân dolaşmaktadırlar. Olumsuz örnekleri çok izledik.

7- Geçişten günümüze bu teşkilatta görev yapan başkanlar ücretsiz olarak gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar. Günümüzdeki başkanın da böyle bir talebi yoktur. Bize göre bir ücretin belirlenmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Bu teşkilatın sorunlarına geçmişten günümüze ilgi gösterilmemiştir. Siz Sayın Bakanımızın önerisiyle Sayın Cumhurbaşkanımız bilgilendirildiği takdirde bu teşkilatın sorunlarının çözülebileceğine içtenlikle inanmaktayız. Kır bekçileri için de çok önemli ücret veya maaş sorunu çözülecektir.

Elbette bakanlığınız bu konuyu ele aldığında daha güzel sonuçların çıkacağına da inanmaktayız. Saygılarımla.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalvaç
Emekli Öğretim Üyesi Sosyolog

12 Şubat 2019

 

Adres: Yukarı Öveçler Mah. Lizbon Cad.
(2. Cadde), 1281. Sokak. Ayışığı Sitesi.
4-B-Blok. D. 8
Çankaya/ANKARA
TLF: 0.533 616 99 27

 

***

 

Sayın M. Hilmi DÜLGER
Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Milletvekili
Sayın Milletvekilimiz; Kilis Çiftçi Malları Koruma Teşkilatı Başkanlığı ile ilgili hazırladığım üç sayfalık dilekçemi Tarım ve Orman Bakanımız Sayan Bekir Pakdemirli’ye yolladım. Aynı yazımın bir suretini de siz Sayın Milletvekilimize yollamaktayım. Yardımlarınızla çözümleneceğine içtenlikle inanmaktayım. Kilis’imiz için önemli konulardan biridir. Çözümlendirildiği takdirde öncelikle kır bekçilerimiz, çiftçilerimiz ve koruma teşkilatı, ülkemiz ve Kilis’imiz için daha yararlı olacaktır. Saygılarımla. 12 Şubat 2019

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YALVAÇ
Emekli Öğretim Üyesi-Sosyolog

 

***

Sayın Salih DAL

Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Milletvekili

Sayın milletvekilimiz; Kilis Çiftçi Malları Koruma Teşkilatı Başkanlığı ile ilgili hazırladığım üç sayfalık dilekçemi Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye yolladım. Aynı yazımın bir suretini de siz Sayın Milletvekilimize yollamaktayım. Yardımlarınızla çözümleneceğine içtenlikle inanmaktayım. Kilis’imiz için önemli konulardan biridir. Çözümlendirildiği takdirde öncelikle kır bekçilerimiz, çiftçilerimiz ve koruma teşkilatı ülkemiz ve Kilis’imiz için daha yararlı olacaktır. Saygılarımla. 12 Şubat 2019

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YALVAÇ
Emekli Öğretim Üyesi-Sosyolog

 

***

ADELET, İÇİŞLERİ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun’la ilgili yaptığımız araştırma ve değerlendirme sonucunu bir rapor şeklinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na 12 Şubat 2019 tarihinde gönderdim.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 19.03.2019 tarihli yazısında dilekçemin incelendiğini belirterek; 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu halen yürürlükte olup; Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımızı işbirliğinde il ve ilçelerde yürütülmektedir.
Konuyla ilgili olarak diğer bakanlıklara da taleplerinizi iletebilirsiniz hususunu bilgilerinize rica ederim denilmektedir.
Biz 4081 sayılı kanunun değiştirilmesini dilekçemizde belirttiğimiz gibi günün şartlarına uygun olarak yeniden bir kanun hazırlanarak TBNM’ce yasalaşmasını talep etmekteyiz.
Biz, kır bekçilerimizin asgari maaşlı bir kadroda çalıştırılmalarını öneriyoruz. Bu şekilde kanun çıkınca çiftçilerimizin maruz kaldıkları mağduriyetleri de çözüme kavuşacaktır.
Gerek görüldüğü takdirde bu konuda her türlü bilgiyi gönüllü olarak vermeye hazırız.
Gereğini arz ederim.

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalvaç

Emekli Öğr. Üyesi Sosyolog

29 Nisan 2019

DAĞITIM:
1- Adalet Bakanlığı
2- İçişleri Bakanlığı
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı
EKİ:
1- Tarım ve Orman Bakanına 3 sayfa
2- Tarım Reformu Gn. Müd. yazısı 1 sayfa

 

***

 

AKP KİLİS MİLLETVEKİLLERİ SAYIN HİLMİ DÜLGER VE SAYIN SALİH DAL

Sayın Milletvekillerimiz, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli adına gönderdiğim yazının birer suretini sizlere de göndermiştim.
Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize gönderdiği cevap üzerine aynı yazıyı Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıklarımıza da yollamıştım.
İlgili bakanlıklardan aldığım cevapların bir suretini de sizlere yolluyorum,
Hazine ve Maliye Bakanlığımızın cevabı yazısında kanım teklif etmeye milletvekillerinin yetkili kılınması nedeniyle, Bakanlığımız tarafından resen bir işlem tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır, denilmektedir.

Siz Sayın Milletvekillerimizin bu konuda göstereceği gayretle teklif edeceğiniz yeni kanun TBMM’den çıkarsa, Kilis’imize çiftçilerimiz açısından unutulmayacak bir hizmet yapmış olursunuz. Kilis halkı sizleri unutmayacaktır.
Çıkacak bu yeni kanuna bağlı olarak kır bekçileri maaşlı olacaklardır. Buna bağlı olarak birtakım sorumluluklar yüklenecektir. Böylece çiftçilerin mağduriyetleri de önlenecektir. Bekçilik yapmak için nitelikli kişiler müracaat edeceklerdir.
Zarar gören çiftçilerimizin de mağduriyetleri önlenecektir.
Bu konuda yaptığımız araştırmada belirttiğimiz gibi bu konuda her türlü bilgi vermeye hazırız.
Sizlere saygı ve başarı dileklerimle…

 

bekci

Benzer Haberler

KAZA Şoförleri uyaran radar yapılmış. İşlemez… Şoförleri ölüm bile uyarmıyor! **...

Yorum 
0

Metin MERCİMEK SANDIK SANDIK ÜSTÜNE BASMAM SANDIK ÜSTÜNE KIRK YIL KOCASIZ KALSAM VARMAM KUMA...

Yorum 
0

Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ   Dr. Alaeddin Demircan benim dayımdı. Bir haftadır komada...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

KAZA Şoförleri uyaran radar yapılmış. İşlemez… Şoförleri ölüm...

Muhteşem Kilis Türküsü “Zeyti...

Metin MERCİMEK SANDIK SANDIK ÜSTÜNE BASMAM SANDIK ÜSTÜNE KIRK YIL KOCASIZ...

Bir Hekim Daha Hakk’a Yürüdü

Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ   Dr. Alaeddin Demircan benim dayımdı....

Sabırlı Olmak Güzel Bir Şey…

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım; Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir...

Bizim Zamanımızda Kilis

Abdi KÖSEOĞLU Sen bilmezsing oğul, Bizim zamanımızdaki “Kilis”i!…...

Organik Gıda Nedir?-2

Rafet CANPOLAT    Bu küçücük canlılar yuvalarına gidip gelirken açtıkları...

Sır Hakkında

Uğur KEPEKÇİ   Sır konusuna biraz merak sardım son günlerde… Öncelikle...

DİZELERİNİZ…

KİLİSLİ ŞAİRLERE Şu kürsüde oturan yaşlı kim? Onu tanıman için yüzüne...

Esnafların takipteki kredilerine ya...

Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sevengül, esnaf...

Selmincik köyü karantinaya alındı...

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyü korona temaslılarının...

Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 1 ya...

Kilis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi...

15 Temmuz programı belli oldu

Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 4....

Sıcaklar bunalttı!

Kilis’te etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar ne yapacağını...

Kilis’te domates salçası telaşı baş...

Kilisliler, domates salçalarını hazır almaktansa evlerinde yapmayı tercih...

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri a...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı Temmuz...

Soğan tarlada alıcısını bekliyor...

Bir ara fiyatının yüksekliği ile zam şampiyonu olan soğan, bugünlerde tarlada...

263 adet kaçak telefonu ele geçiril...

Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı’nda gümrük...

Takoz esrar ele geçirildi [ASAYİŞ T...

Kilis’te polis ekiplerince takoz esrar maddesi ele geçirildi. Şıhlar Mahallesi’nde...