Dolar 33,0554
Euro 36,0543
Altın 2.562,80
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Kilis 36°C
Parçalı Bulutlu
Kilis
36°C
Parçalı Bulutlu
Pts 36°C
Sal 36°C
Çar 38°C
Per 37°C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
A+
A-
30.12.2014
580
ABONE OL

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Sürücüsüz ve Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi, Pazarlık Usulü ile İhale Edilecektir.
1) Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi   : İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven
İş Merkezi Kat: 1-2-3 Şehitkamil Gaziantep / TURKIYE 27060
b) Telefon numarası : 0342 231 07 01
c) Faks numarası : 0342 231 07 03
d) Elektronik Posta Adresi : idrishasim.sodan@ika.org.tr
2) İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Sürücüsüz ve Yakıtsız, nitelikleri teknik şartnamede belirtilen 5 (beş) Adet Binek Araç Kiralama Hizmet Alım işi.
b) Yapılacağı yer : Araçların teslim yeri Ajans adresi olup işin yapılacağı yer tüm Türkiye’dir.
c) Süresi : 23 (yirmi üç) ay.
d) İşe başlama tarihi : 01.02.2015

3) İhalenin:
a) Usulü : “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale
Usul ve Esasları”nın 12/g Maddesinde Belirtilen; “Pazarlık İhale
Usulü”.
b) Yapılacağı yer : İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Hizmet Binası İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulv. Vakıflar Güven İş Mrk. Kat: 1-2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP
c) Yeterlik Başvurusu için
son teslim tarih ve saati : 09/01/2014 Cuma günü saat 13:30
d) İhale Tarihi ve saati 09/01/20 14 Cuma günü saat 15:00
Önemli not: İstekliler, teklifler için son teslim tarihinden önce ihale dokümanlarını Ajanstan temin edecektir.
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- Yeterlik başvurusu için gerekli belgeler:
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari şartnamenin ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili düzenlemeleri içeren maddelerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname (yasaklı olunmadığına dair taahhütname).
4.1.5- İdari Şartnamenin 14.2 ve 14.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
4.1.6- Şekli ve içeri İdari Şartnamede belirten başvuru mektubu.
4.1.7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1 .8- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartname ekinde belirlenmiş ortaklığı beyannamesini
4.1.9- İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- İsteklinin son üç döneme ait bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri (vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir onaylı veya Yeminli Mali Müşavir tasdikli rapor gibi).
4.3- Mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1- İsteklinin son beş yıl içerisinde ihale konusu işlerde (araç kiralama işlerinde), Ajansa verdiği teklif bedelinin en az % 70’ i oranında tek sözleşmeye ilişkin gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren iş bitirme belgesi.
4.3.2- İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer otlakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.4- Belgelerin sunuş şekli ile ilgili bilgiler İdari Şartnamede yer almaktadır.
4.5- Teklifi oluşturan Belgeler:
4.5.1- İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ziraat Bankası
Gaziantep Şubesi TR80 0001 0000 4254 0624 3050 25 nolu ihale Teminatları hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont.
4.5.2- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirtilen birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat teklif mektubu.
4.5.3- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme terhinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.
4.5.4- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.
5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6) İhale Dokümanlarının Temini
İhale dokümanı İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven iş Merkezi Kat: 1-2-3 Şehitkâmil Gaziantep adresinde ve ayrıca Ajans WEB sitesinde (www.ika.org.tr) görülebilir ve 150,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 150,00 TL’nin İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın Ziraat Gaziantep Şubesi TR80 0001 0000 4254 0624 3050 01 IBAN numaralı banka hesabına yatırılmak suretiyle dekontun ibrazı ile mümkündür.
7) Yeterlik başvurularının ve Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih

Yeterlik başvuruları, 09/01/2014 Cuma Günü saat 13:30’e kadar İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat: 1-2-3 Şehitkamil Gaziantep adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir. İhale komisyonunca yeterliliği kabul edilen istekliler, yazılı tekliflerini kapalı zarf içinde en geç 09/01/2014 Cuma günü saat 15:00’e kadar aynı adrese ulaştıracaklardır.
8) İsteklilerin teklifleri
İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
9) Teminatlar
İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Sözleşme aşamasında sözleşme tutarının % 6’sı oranında kesin teminat istenecektir.
10) Teklif geçerlilik süresi
Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
11) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.

(B-75)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.