Dolar 8,6580
Euro 10,1795
Altın 488,66
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Kilis 32°C
Az Bulutlu
Kilis
32°C
Az Bulutlu
Paz 33°C
Pts 34°C
Sal 35°C
Çar 34°C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
REKLAM ALANI
A+
A-
21.11.2014
77
ABONE OL

İpekyolu Kalkınma Ajansı 

Büro Personeli, Çay Servis ve Temizlik Personeli ve Şoför Hizmet Alımı İhalesi, Herkese Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

1) Ajansın İrtibat Bilgileri
a) Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat: 1-2-3 Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE 27060
b) Telefon ve Faks: 0342 231 07 01 / 0342 231 07 03
c) Elektronik Posta Adresi: idrishasim.sodan@ika.org.tr
2) İhalenin adı, niteliği ve türü
a) Adı ve Niteliği: Büro Personeli, Çay Servis ve Temizlik Personeli ve Şoför hizmet Alımı işi
b) Türü: 2 Büro Personeli, 4 Çay Servis ve Temizlik Personeli, 5 Şoför olmak üzere toplam 11 kişi
3) İşin yapılacağı Yer, İşe Başlama Tarihi ve Süresi
a) İşin Yapılacağı Yer: Gaziantep-Adıyaman-Kilis
b) İşe Başlama Tarihi: 01.01.2015
c) İşin Süresi: 24 ay
4) İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler
a) İhale Usulü: “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları”nın 10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”
b) İstenilecek Belgeler:
1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi;
2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya yetkili bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme terhinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.
5- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.
6- İdari şartnamenin ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili düzenlemeleri içeren maddelerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname (yasaklı olunmadığına dair taahhütname. SF1).
7- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat teklif mektubu. (SF2).
8- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu (SF3) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont.
9- İdari Şartnamenin (7.2.) ve (7.3.) üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
10- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vek1etnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

11- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesini (SF5).
12- İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi.
13- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
13.1. İsteklinin son üç döneme ait bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri (vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir onaylı veya Yeminli Mali Müşavir tasdikli rapor gibi).
13.2. İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını ve işin türünü gösteren bilgi ve belgeler (iş bitirme belgeleri, hak ediş belgeleri, vb.)
13.3. Mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş olan çay servis ve temizlik personeli veya büro personeli veya şoför hizmet alımı veya benzer işlere (Her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı) ilişkin olarak;
13.3.1. İlan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri (İş bitirme belgesi. SF6),
13.3.2. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
5) İhale Dokümanlarının Temini
İhale dokümanı İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat: 1-2-3 Şehitkamil Gaziantep adresinde ve ayrıca Ajans WEB sitesinde (www.ika.org.tr) görülebilir ve 150,00 TL karşılığı [aynı adresten} temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 150,00 TL’nin İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın Ziraat Gaziantep Şubesi TR80 0001 0000 4254 0624 3050 01 IBAN numaralı banka hesabına yatırılmak suretiyle dekontun ibrazı ile mümkündür.
6) Teminatlar
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif verebilmeleri için teklif tutarlarının en az %3’ü oranında Geçici Teminatı Ziraat Bankası Gaziantep Şubesi TR8O 0001 0000 4254 0624 3050 16 nolu Proje Teminatları hesabına yatırmaları gerekmektedir. Sözleşme aşamasında sözleşme tutarının % 6’sı oranında kesin teminat istenecektir.
7) Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih
Teklifler, 16/12/2014 Salı günü saat 10:00’a kadar İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven iş Merkezi Kat: 1-2-3 Şehitkamil Gaziantep adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
8) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
9) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları’, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.

(B-65)

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.