PERSONEL KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

30 Haz 2020 Sal 9:46
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

8 Kısım Personel Kıyafeti Alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN     :           2020/323259

1- İdarenin

a) Adı  :           KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi        :           Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. İstiklal Caddesi No 118 Merkez/KİLİS

c) Telefon ve faks numarası  :           0348 822 15 15 – Dahili : 141 – 0348 813 33 99

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı  :           8 Kısım Personel Kıyafeti Alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı    :           8 kısım personel kıyafeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TESLİMAT YERLERİ Kısım No Kısmın Adı Teslim Yerleri 16571433 1. KISIM Suriye Görev Gücü Başkanlığı Acil ve Sağlık Personeli Kıyafeti Suriye Görev Gücü Başkanlığı Depo Birimi 16571444 2. KISIM Suriye Görev Gücü Başkanlığı Bilgi İşlem Personel Kıyafeti Suriye Görev Gücü Başkanlığı Depo Birimi 16571456 3.KISIM Güvenlik Personel Kıyafeti (Tüm Kurumlar) Suriye Görev Gücü Başkanlığı Depo Birimi İl Sağlık Müdürlüğü Depo Birimi Kilis Devlet Hastanesi 16571462 4. KISIM Suriye Görev Gücü Başkanlığı Teknik Servis Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571465 5. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Mutfak Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571471 6. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571488 7. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Teknik Servis Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571494 8. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Temizlik İşleri Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi            :           Sözleşme imzalanmasına müteakip personel kıyafetlerine ait Ölçü ve beden listesi kısım bazında kurumlardan istenerek 30 (otuz) takvim günü içerisinde bütün mallar/ürünler teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi  :           Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati      :           13.07.2020 – 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           :           Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonu ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren 1. Ve 2. istekliden teklif etmiş olduğu ürünlere numune, teknik bilgilerini belirtir belge veya katalog isteyebilecektir.  İstenilen numune, katalog, belge vs. belirtilen süre içerisinde teslim edilmez ise istekli o kısım için değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

(B-30)

Benzer Haberler

T.C. KİLİS İCRA DAİRESİ 2017/77 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen...

Yorum 
0

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri                   : Kilis İli, Merkez İlçesi,...

Yorum 
0

T.C. KİLİS İCRA DAİRESİ 2018/1322 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI   Satılmasına...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

Kilis’in Tarihi Karpuz Şarabı

Metin MERCİMEK “KARPUZ ŞARABIN GÜMÜŞTEN TASI GİRDİĞİ KAPTA BIRAKMAZ...

Atatürk’ün Din Anlayışı

M. Yahya EFE   “Bizim dinimiz en tabi ve en makul dindir ve ancak bundan...

Yolculuk

Hayattan Kesitler–II   Yolculuk   Memik KÖMEKÇİ   14 Ekim 1986 Salı...

Hakaret ve Şiddet

Harika ÖREN   Son günlerde ülkemizde, sağlıkçılarımıza “Hakaret...

Allah’ı Görmek Mümkün mü?

Uğur KEPEKÇİ   İslam itikadında sosyal yaşamda karşılaştığımız...

FAKİRLİK

Bir fakirlik geldi garip başıma, Git diyorum ama gitmiyor işte. Gözyaşını...

ŞAH ve MAT

Dünya çok özelinden bir satranç tahtası sanki.   Bizler de üzerine...

ÇEKTİĞİM KAHRIN

Aşk imiş sebebi çektiğim kahrın Ne dermanı vardır ne de merhemi Dolaştım...

Oylum Höyük’te kazı çalışmaları her...

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı M. Abdi Bulut’un Kültür...

Baro başkan adayı Fazlıağaoğlu yoğu...

Kilis Baro Başkanlığına yeniden aday olan Av. H. Muammer Fazlıaoğlu, gazetemizi...

Odun-kömür satışları başladı

Kilis’te vatandaşlar, kış ayının yaklaşmasıyla odun ve kömür alışverişine...

Hurdacılar ve beton dökümü yapan in...

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde geri...

Kadına karşı şiddet durmuyor [ASAYİ...

Kilis’te ayrı 3 olayda kadınlara karşı şiddet uygulandı. Yedi Aralık...

Okula “Temiz Okul” belgesi

Kilis’te Mehmet Sanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  “Okulum Temiz...

Çay ocağı kundaklandı

Kilis’te Sabah Pazarı civarında bulunan parkın içerisindeki çay ocağı...

Covid-19 Virüsüne Karşı Ruhumuzu Gü...

Metin MERCİMEK “COVİD-19′A KARŞI MÜCADELEDE ÜÇ ÖNEMLİ FAKTÖR...

Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım, Atatürk; tarihin şahit olduğu en büyük...

Ahmet Rami Atan (Müştak-i Hürriyet)...

Kilis Tarihi Akcurun Çarşısından Sayfalar   Ahmet Rami Atan (Müştak-i...