PERSONEL KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

30 Haz 2020 Sal 9:46
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

8 Kısım Personel Kıyafeti Alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN     :           2020/323259

1- İdarenin

a) Adı  :           KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi        :           Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. İstiklal Caddesi No 118 Merkez/KİLİS

c) Telefon ve faks numarası  :           0348 822 15 15 – Dahili : 141 – 0348 813 33 99

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı  :           8 Kısım Personel Kıyafeti Alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı    :           8 kısım personel kıyafeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TESLİMAT YERLERİ Kısım No Kısmın Adı Teslim Yerleri 16571433 1. KISIM Suriye Görev Gücü Başkanlığı Acil ve Sağlık Personeli Kıyafeti Suriye Görev Gücü Başkanlığı Depo Birimi 16571444 2. KISIM Suriye Görev Gücü Başkanlığı Bilgi İşlem Personel Kıyafeti Suriye Görev Gücü Başkanlığı Depo Birimi 16571456 3.KISIM Güvenlik Personel Kıyafeti (Tüm Kurumlar) Suriye Görev Gücü Başkanlığı Depo Birimi İl Sağlık Müdürlüğü Depo Birimi Kilis Devlet Hastanesi 16571462 4. KISIM Suriye Görev Gücü Başkanlığı Teknik Servis Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571465 5. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Mutfak Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571471 6. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571488 7. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Teknik Servis Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi 16571494 8. KISIM Kilis Devlet Hastanesi Temizlik İşleri Personel Kıyafeti Kilis Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi            :           Sözleşme imzalanmasına müteakip personel kıyafetlerine ait Ölçü ve beden listesi kısım bazında kurumlardan istenerek 30 (otuz) takvim günü içerisinde bütün mallar/ürünler teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi  :           Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati      :           13.07.2020 – 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           :           Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonu ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren 1. Ve 2. istekliden teklif etmiş olduğu ürünlere numune, teknik bilgilerini belirtir belge veya katalog isteyebilecektir.  İstenilen numune, katalog, belge vs. belirtilen süre içerisinde teslim edilmez ise istekli o kısım için değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

(B-30)

Benzer Haberler

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kilis İl...

Yorum 
0

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Çobanbey Hastanesi Trafo ve Kompanzasyon Sistemi Yapım İşi yapım...

Yorum 
0

İLAN Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan; 1-) Mevcut bulunan 70 adet billboard, 17 adet Clp...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

TATLI SON Dünyada 20 yıllık petrol kalmış. Sonra ne olacak? Biz cevaplayalım:...

Kutsal Dayanak

Metin MERCİMEK “YÜCE BİR YARATICI FİKRİ, BİZLERİ HER ZAMAN YARADAN’A...

Organik Gıda Nedir?-1

Rafet CANPOLAT   Merhabalar; aldığım Organik Tarım Eğitimi ile gönüllü...

Mustafa Kemal’in Askerlikten İstifa...

Öğr. Gör. Murat YILDIRIM[*]   Hep söylerler, istifa tek yanlı bir müessesedir...

Yaşam Boyu Spor

Mahmut İhsan KANMAZ “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” demiş büyüklerimiz....

HER ÖLÜMÜN

Geçen yılların ziyanında, Telafi edilemeyecek kadar çok sevdim seni. Ellerimde...

Kilis’te Koronavirüs nedeniyle bir ...

* Kilis’te gittikçe artış gösteren Koronavirüs vakalarında, hastanede...

Genç polis, beylik tabancasıyla can...

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde...

Serinlemek için dereye giren çocuk ...

Kilis’te, serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını...

Hayvan Pazarı kurbana hazır

Kilis’te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarının ticaretlerini...

MHP heyeti basınla buluştu: Kilis&#...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Mustafa Demir, Merkez İlçe...

Ülkü Ocaklarından Demir ve Yılmaz&#...

Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Karaoğlan ve Yönetim Kurulu Üyeleri...

Orman yangını korkuttu

Kilis’in Polateli ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar makilik alan...

Vefa Sosyal Destek Grubundan 1550 i...

Kilis Valiliği SYDV ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi...

Kilis Zeytinyağı Tanıtım Grubu isti...

Kilis’in zeytinyağını tanıtım grubu oluşturulması için istişare toplantısı...

Kilis Emniyetine iki müdür atandı...

 stanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan iki deneyimli müdür...

Sokak düğünlerine saat sınırlaması...

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı yeni bir karar ile Kilis ve köylerinde...