Sevgi, Hoşgörü ve Bahar Bayramı Nevruz

21 Mar 2018 Çar 9:47
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Mehmet YALVAÇ

Kıymetli Kent okuyucuları; toplumlar, birlik ve beraberliklerini korudukları sürece yaşama hakkına sahip olurlar. Birlik ve beraberliklerin korunması ancak tarihe saygı göstermekle, toplumun yarattığı maddi ve manevi değer yargılarına sahip çıkmakla ve yaşamakla olur. Bunlar örf ve ad adetler, gelenekler, görenekler, dini inançlar, dil, edebiyat, sanat vb. gibi manevi kültür değerleridir. Bunlar bir toplumun yarattığı ve geçmişinden gelen kolektif bilinç olaylarıdır. Örf ve adetler, gelenekler, görenekler toplumun bütün fertleri tarafından uzun süre tekrarlanarak davranış kalıbı haline gelirler. Oluşumu ve değişimi uzun bir süreçte gerçekleşen örf ve adetlerde eski olma şartı vardır. Nevruz da bizim bu eski değerlerimiz arasındadır.

Kültür bir ülkenin topyekûn yaşama tarzıdır. Örf ve adetler yani gelenekler, görenekler kültürün en önemli unsurlarından biridir. Bunlardan dil, sanat, inanç, örf, adet ve edebiyat bir milletin geçmişinden gelen ve ortak olarak paylaştığı, benimsediği değerlerdir.

Tarihte çok eski devirlerden beri yaşadığını öğrendiğimiz Nevruz Bayramı kültür değerlerimizden biridir.

Nevruz: Türk Dünyasında, Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Devletinde, İran Türklerinde, Irak Türklerinde, Suriye Türklerinde yani Ortadoğu ülkeleri ile Balkanlardaki Türklerde değişik isimlerle geçmişten günümüze kutlanmaktadır.

Nevruz, tabiatın canlanmasını, yeniden dirilişini ifade eder. Bahar; güzelliğin, neşenin, ümidin, sevginin ve kardeşliğin müjdecisidir. Bahar, aynı zamanda yaşama sevincine ve insanlarla güzellikleri paylaşma duygusuna sahip olanlar için, bir mutluluk dönemidir. İşte, 21 Mart yeni yılın, ilkbaharın, ilk yazın başlangıcıdır. Bu günü, sevginin, neşenin, barış ve kardeşliğin savunucusu olan Türkler, bayram olarak kabul etmişlerdir. Aynı zamanda her yıl kutlamaktadırlar.

 

Nevruz, Güneşin koç burcuna girdiği, yani gece ile gündüzün eşit olduğu Rumi 9 Mart, Miladi 22 Mart tarihini karşılar.

Yeni Kun, Yeni Yıl, Nevruz, Ergenekon, Sultan Nevruz gibi adlarla kutlanan Nevruz, birlik ve beraberliğin simgesi olmuştur.

Bayram, gülme, eğlenme Türk Dünyasında ve Nevruz’un kutlandığı diğer ülkelerde her inanca ve ırka mensup insanlar tarafından da Nevruz kutlamaları bayram ve şenlik özelliğini hep korumuştur. Bölücü terör örgütleri bu güzel günü devamlı istismar etmişlerdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk, “Kendi benliğimize, örf ve adetlerimize sahip çıkmalıyız” demiştir. Bunu şu sözlerinden anlıyoruz: “Bilelim ki, kendi benliğine sahip olmayan milletler başka milletlerin şikârıdır (avıdır).” Yine Atatürk der ki: “Gençlerimize, çocuklarımıza, görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun ilk önce, her şeyden önce kendi geleneklerine, milli ananelerine ve Türkiye’nin bağımsızlığına düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

Nevruz geleneği, İslamiyet’ten çok öncelere giden bir gelenektir. Yani bir dinin veya mezhebin bayramı değildir. Herhangi bir şekilde bir mezhep adına, bir din adına, bir etnik menşe adına bağlı gösterilmesi, istismar edilmesi ve bir ayrılık gayrılık unsuru olarak takdim edilmeye çalışılması çok yanlıştır. Tarihin ve kültürün bütün gerçeklerine aykırıdır.

Görüldüğü gibi bu, bütün coğrafyada saydığımız insanları birbirine kenetleyen, bağlayan, kaynaştıran bir milli örfler, adetler, gelenekler bütünüdür. Orta Asya Türk Devletlerinde resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Halkımız mart ayı ile mayıs ayı başına kadarki sürede mahalli şartları da göz önüne alarak muhtelif kutlamalar, muhtelif eğlenceler yapıyordu. Farklı isimler altında kullanılsa da hepsi tabiatın canlanışını, Nevruz Bayramını işaret ediyordu.

Toplumumuzun Anadolu sahasındaki sosyokültürel hayatı içinde inanmalara bağlı merasimler önemli bir yer tutar. Sosyokültürel hayat alanındaki inanmalara bağlı törenlerin büyük bir kısmı, Atayurt’tan, yani “Eski Yurt”tan getirdiklerimizdir.

Anadolu Türklüğü bin yıldan fazla bir zamanda, buraya göçen soydaşlarımızdan oluşmaktadır. Atayurt’tan Anadolu’ya farklı yollardan gelen atalarımız bu farklılıklara geldikleri yollarda karşılaştıkları kültürleri de vatanlaştırdıkları yerlere taşımışlardır.
Nevruz-Gök-Tanrı Dini çevresinde tabiat, Tanrı, insan münasebetlerinin hakkını ve hissesini alan, Allah’ına şükür eden, başka insanlarla bir düzen kuran, düşünen ve inanan bir canlı…
İnsanlık tarihine baktığımızda, insanların her dönemde canlı veya cansız bir şeye inandıklarını görmekteyiz. Günümüz toplumunda ben Allah’a inanmıyorum diyen insan dahi muhakkak bir şeye inanıyordur.
Tanrı, Allah ise, yaratan, yarattığını esirgeyen, koruyan bir özel varlık.

Yeni Kün, Yeni Gün yani Nevruz Bayramı, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu Nevruz şenlikleri düzenlemiş ve kendisi de bu şenliklerde hazır bulunmuştur.

Kent Gazetesinde daha önceki yazdığımız yazıların başlıkları: “Teröre Karşı Milli Birlik ve Beraberlik Günü”, “Zeytin Dalı Hareketi Nedeniyle Birlik ve Dayanışma Günü” başlıklarını taşıyordu. Bugünkü Nevruz’la ilgili yazımızda da yine birlik beraberlikten söz ettik. Biz Türk toplumu olarak birlik beraberlik ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Zeytin Dalı Hareketinde Mehmetçikler, özel güvenlik güçlerimiz (polisler) kahramanca savaşmaktadırlar. Karşılarındaki bölücü terör örgütleri Allah’ın Kelamı Kur’an-ı Kerim’e bombalı tuzak kurarak bir Mehmetçiğimizi şehit emişlerdir. Bunlar emperyalist güçlerin uşaklarıdırlar. Bunlarda din-iman yoktur. Bu uşaklar yurt dışında da destek veren ülkelerde camilere saldırarak yakmaktadırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar hüsrana uğrayacaklardır. Yüce Allah güvenlik güçlerimizin yardımcısıdır.

Emekli olmadan önce bir dersimizde PKK’ya başta ABD olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri destek vermedikleri takdirde on beş gün içinde ne terör ne de terörist kalır demiştik. Başta ABD ve PKK’yı destekleyen diğer ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim olacaksınız dediği takdirde tüm teröristler silah ve mühimmatları ile birlikte teslim olurlar. Teröre harcanan para ile yapılabilecek yatırımlarla Türkiye’de işsiz kalmaz.

Nevruz Bayramının ülkemiz, Türk dünyası ve insanlık alemi için neşe, sevinç, dostluk, kardeşlik, barış ve huzur kaynağı olmasını içtenlikle diliyorum. Yüce milletimizin Nevruz Bayramını içtenlikle kutlarım.

 

BİBLİYOGRAFYA
1) GENÇ Reşat. Türk Düşüncesi, Davranışı ve Hayatında Renkler ve Sarı, Kırmızı, Yeşil. Nevruz ve Renkler. Atatürk Kültür Merkezi Yayını Ank.1996

2) Hey’et Cevat. Türklerin Tarihinde Renklerin Yeri. Nevruz ve Renkler. (TURAL Sadık-KILIÇ Elmas). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Ank-1996.
3) KAFALI Mustafa. Türk Kültüründe Renkler. Nevruz ve Renkler (Tural Sadık-KILIÇ Elmas). Atatürk Kültür Merkezi Yayını. Ank.1996.

4) ÖGEL Bahattin. Türk Kültürü Tarihine Giriş. Cilt. 6, Kültür Bakanlığı Yayını. Ank. 1991.
5) TURHAN Mümtaz. Kültür Değişmeleri. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları No. 16 İstanbul-1987.
6) TURAL Sadık. Nevruz. Atatürk Kültür Merkezi Yayını. Ankara-1995.
7) YALVAÇ Mehmet. Türkiye’de Örf ve Adet Değişmeleri Açısından Küçük Yerleşme Birimlerinin Sosyolojik Görüntüsü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İstanbul-1979 İnönü Üniv. Basımevi. Malatya-1999.
8) Yalvaç Mehmet. Bilecik Düğün Adetleri. Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 29, Nisan 1984-İstanbul.
9) Yalvaç Mehmet. Bilecik Yöresinde Halk İnançları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. 1982 Sosyoloji Konferansları. İstanbul-1984.
10) YALVAÇ Mehmet. (GAP) Güneydoğu Anadolu Projesinin Adıyaman İlinde Su Altında Kalacak Yerlerde Sosyolojik Bir Araştırma. Türk Dünyası Araştırmaları. Sayı.77, Nisan 1992-İstanbul.
11) YALVAÇ Mehmet. Hukuka Giriş (Sosyoloji Açıdan Hukukun Temel Kavramları) Özmert Ofset. Malatya-1999.
12) Aile Sosyolojisi (İlkel Toplumdan Modern Topluma Aile). Evin Ofset. Malatya-2000-Yalvaç Mehmet.

Benzer Haberler

SİLAH Öldürmeyip, süründüren silah yapılmış. Adını “emekli maaşı” koysunlar!…...

Yorum 
0

Metin MERCİMEK “BESTEKÂRLIĞA SOYUNAN KİŞİ, ÖNCE MUSİKİYİ, DAHA SONRA DA EDEBİYATI,...

Yorum 
0

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım, büyük bir hızla gelişen teknolojiye ve bilime rağmen...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

SİLAH Öldürmeyip, süründüren silah yapılmış. Adını “emekli maaşı”...

Artık “Prof. Dr. Alâeddin Yav...

Metin MERCİMEK “BESTEKÂRLIĞA SOYUNAN KİŞİ, ÖNCE MUSİKİYİ, DAHA...

Yoksulluğu Nasıl Önleriz?

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım, büyük bir hızla gelişen teknolojiye...

Zeytin Zamanı-4

Aysel MASMANACI BEŞOĞLU   Arkadaşlar; Zeytin Zamanı’nın bu bölümünü...

Eflatun/Platon

Mahmut KANMAZ   Tekrar birlikte olmaktan, mutluluk ve kıvanç duyuyor, hepinize...

BİR TANEM

Kırk yıllık yuvamız ilk günkü gibi Buram buram sevgi kokar bir tanem Tatlı...

Vatandaşın umudu Milli Piyango’da...

Kilis’te yeni bir yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşların Milli...

Kilis’in kurtuluşu Mersin’de de kut...

Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü Mersin’deki...

Karşıya geçmeye çalışırken canından...

Kilis’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın otomobilin...

Jandarma güneş panellerini çalan hı...

Kilis’te jandarma ekipleri güneş panellerini çalan iki hırsızı yakaladı....

Kilis Belediyespor galibiyete alışt...

Kilis Belediyespor nihayet kötü giden şansını geri çevirmeyi başarırken,...

Kilisli işadamı Topçuoğlu OSB Başka...

Kilisli işadamı ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep...

Kilis’te sis etkili oldu

Kilis’i dün etkisi altına alan yoğun sis, görüş mesafesini ciddi derecede...

Kestane el yakıyor!

Kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kestanenin kilosu 30 TL’den...

Keyfi Ziyaf-et Sofrası açıldı

Kilis’te üniversite yanında yeni açılan Keyfi Ziyaf-et Sofrası Kilis mutfağının...

“Sporda El Ele” söyleşi programı...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Gençlik ve Spor il Müdürü Remzi Arkaltı’nın...

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

SATIN Vitaminli çorap, klimalı ayakkabı piyasaya çıkmış.   Asgari...

10 Aralık Toprak Ana Günü

Metin MERCİMEK “BİR ÇEKİRDEK VERDİM, DÖRT BOSTAN VERDİ. BAŞIN YARDIM...