Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan Koronavirüs tedbiri

20 Mar 2020 Cum 20:42
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,Koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 maddelik bir karar aldı.

Valilik Toplantı Salonunda Coronavirüs salgını nedeniyle toplanarak aşağıdaki kararları alındı:

1) Kilis Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile özel eğitim kurumları yöneticilerine bilgilendirme yapılmasına, doğru el yıkama yöntemlerinin anlatılmasına, broşür dağıtılmasına, bakanlıkça hazırlanan afişlerin okullara, el yıkama konulu afişlerin tuvaletlere asılmasına,

2) İlde halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, açık alan aktiviteleri düzenleyecek görevliler belirlenip stantlar kurularak halka broşür dağıtımı yapılmasına,  otobüs terminalinde panolarda afiş ve diğer görsellerin paylaşılmasına,

3) Toplu taşıma araçlarının iç kısımlarında afişlerin sergilenerek toplu taşıma araçlarının ve terminal gibi ortak kullanım alanlarının gerekli temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanmasına,

4) Servis şoförleri, taksi şoförleri ve diğer esnaf odalarına konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak büyük işletmelere (imalathane, fabrika vb.) bakanlıkça hazırlanan afişlerin asılmasına,

5) İbadet yerlerinde konu ile ilgili bilgilendirme afişlerinin asılması ve temizliğe özen gösterilmesi özellikle tuvalet ve abdesthanelerde temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesine,

6) 7 Aralık Üniversitesi akademik ve idari personelinin ve öğrencilerinin hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirilmesine, afişlerin asılmasına, üniversite ve öğrenci yurtlarında temizliğe özen gösterilmesi ve tuvaletlerde başta sabun olmak üzere temizlik malzemelerinin eksikliklerinin olmamasına dikkat edilmesine,

7) Askeri personelin hastalıktan korunmaları konusunda bilgilendirilmesine ve konu ile ilgili afişlerin asılmasına ve ortak kullanım alanlarının temizliğine özen gösterilerek tuvaletlerde başta sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına,

8) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan çocuk evleri ve engelli yaşam merkezi çalışanlarına ve sakinlerine konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanmasına,

9) Basın metni hazırlanarak Kilis Valiliği aracılığıyla tüm yerel basında paylaşımının sağlanması ve yerel radyoda sağlık bakanlığının paylaşımlarının belirli periyodlarla yayınlanmasına,

10) Kilis Belediyesi yayın bürosundan ve müftülükten anons sistemi kullanılarak bilgilendirici mesajların gün içerisinde belirli periyodlarla yayınlanmasına,

11) İlimizde Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, hertürlü Oyun Salonları(Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyunları (AVM ve Lokanta-Restorant içindekiler dâhil), Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA, Spor Merkezleri(Fitness Salonları), Pavyon, Diskotek, Bar ve Gece Kulüplerinin faaliyetlerinin geçici bir süre ile durdurulmasına;

12) Faaliyette olan lokanta ve restoranlarda müşteriler arasında en az 1(bir) metre olacak şekilde oturma düzeni oluşturulması ve bu hususun işletme sahiplerine esnaf ve sanatkârlar odası aracılığıyla tebliğ edilmesine,

13) Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen işletmelerle ilgili gerekli denetimleri yapmak için kolluk kuvvetleri ve zabıta görevlendirilmesine,

14) Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak her türlü toplantı ve faaliyetleri (İcrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesine,

15) Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “Taziye Evlerinin faaliyetlerinin” durdurulmasına, uygulamanın takibinin kolluk görevlileri ve zabıta marifetiyle yapılmasına,

16) İlimizde gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesine,

17) İlimizde bulunan Hükümet Konakları, Emniyet ve Jandarma Hizmet Birimleri ile Hudut Birlikleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınmasına, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına, vatandaşlarımıza doğrudan temas halinde hizmet veren(Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri vb.) tüm Kamu Kurumları personellerinin, her işlemden sonra hizmet alanının, hizmet verilen araçların(el, parmak izi vb), ve hizmeti sunan personelin dezenfeksiyonu/hijyeni konusunda hassasiyet göstermelerine, servis araçları başta olmak üzere tüm hizmet ve görev araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine,

18) Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurtdışı ziyaretleri ile yurtdışından gelen heyetlerin kabulünün iptal edilmesine,

19) Planlı olarak yurtdışından getirilen vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna(KYK) ait yurtlarda 14 gün süre ile gözlem ve izlemeye alınmasına, Mülki İdare Amirinin koordinasyonundaki sekretarya ve yönlendirme işlemlerinin, bu yurtların her türlü temizlik hizmetinin, temizliğe bağlı lojistiğin(gerekirse hizmet alımı) ve konaklayan vatandaşların beslenme dışındaki ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılanmasına, konaklayanların beslenme ve buna ait ihtiyaçları ile kantin hizmetlerinin Kızılay tarafından karşılanmasına, bahse konu yurtlarda kolluk tarafından güvenlik tedbiri, İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık tedbirlerinin alınmasına,

20) Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmalarına,Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan personel hariç olmak üzere Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların,yönetici pozisyondakiler hariç 60 yaş ve üzeri olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite vediyabet kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16.03.2020 tarihinden itibaren on iki (12) gün idari izinli sayılmalarına, Kamu kurum ve kuruluşlarında başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına (zorunluluk durumunda),

21) Sevk ve Nakillerde; Jandarma ve Emniyet birimlerinde bulunan nezarethanelerde hijyen tedbirlerinin alınmasına, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına, şüpheli ve hükümlülerin yakalanmalarından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edilmesine kadar geçen sürede nezarethanelerin ve nezarethanede ortak kullanılan eşyaların temizliğine ve dezenfeksiyonuna hassasiyet gösterilmesine, şüpheli veya hükümlülerde kullanılacak kelepçelerin kişiye özel hijyenik vasıfta bulunmasına özen gösterilmesine, şüpheli, tutuklu ve hükümlülerin Adalet Saraylarına ve/veya cezaevlerine sevk/nakillerinde kullanılacak araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine ve bu süreç dahilinde görevli kolluk personelinin kişisel temizliğine dikkat etmesi konusunda uyarılmasına,

22) İlimiz genelinde Yeni Tip Korona virüs salgınını fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında(dezenfektan, maske, kolonya, temizlik malzemeleri, gıda maddeleri vb.) arz-talep dengesini bozacak, stokçuluk, fiyatartışı(karaborsa) ve benzeri piyasa hareketleri ile vatandaşlarımızı mağdur edecek, bu tür eylemlerle kamu düzenini bozacak ve panik havası yaratacak spekülatörlere fırsat verilmemesine ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için; gelen ihbar ve şikâyetlerin titizlikle incelenmesine, kolluk birimlerinin Ticaret İl Müdürlükleri ile koordineleri çalışmasının sağlanmasına, suçun tespiti halinde Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince adli makamların talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

23) Kolonya ve dezenfektan üretiminde ana girdi olarak etil alkol kullanıldığından, aynı zamanda piyasada etil alkole olan talebinde artışına yol açmıştır. Bu durumun kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol yerine metanol(metil alkol) kullanılabileceği riski öngörülmekte olup kolonya ve dezenfektan üretim ve satış noktalarının Kolluk Personeli, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde denetimlerinin yapılmasına;

24) Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli, Kara Hudut Kapılarında Sağlık Kontrol Tedbirleri konulu yazısı kapsamında; salgının kara hudut kapıları üzerinden ülkemize girişini önlemek amacıyla kara hudut kapısında görev yapan kurumların bilgilendirilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personel görevlendirilerek hudut kapılarından geçen kişilerin sağlık taramasından geçirilmesine, olası vaka tanımına uyan kişilerin 112 aracılığı ile Kilis Devlet Hastanesine naklinin sağlanmasına,

25) Alınan kurul kararlarına istinaden; kurum ve kuruluşlarca yapılan iş, işlem ve denetimler ile ilgili koordinasyon ve gerekli bilgi akışının sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğünün omer.kucuk1@saglik.gov.tr e-posta adresine kurumlar tarafından her hafta pazartesi günü saat 10:00’a kadar e-mail atılmasına.” (Haber Merkezi)

 

Benzer Haberler

Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca aşevinde çıkartılan...

Yorum 
0

Kilis’te Ticaret İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri...

Yorum 
0

Kilis’te Korana Virüse karşı sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuralları...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

ÇARP Trafik kazalarında, hep önümüzdeki araca çarpıyormuşuz. Önünü...

Korona Virüsü Belası

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım,  Korona virüs salgını yayılmaya devam...

Sağlıkta Kendimizi Yenileme Zamanı...

Metin MERCİMEK “SAĞLIĞI OLANIN UMUDU, UMUDU OLANIN HER ŞEYİ VAR DEMEKTİR.”...

Ayten Demirağ’dan Ve Her Şey Hiçtir...

Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ   Kilis nüfusunun bilmem kaç katı kadar...

Kurtuluş Mücadelesi Veren Sağlıkçıl...

Uğur KEPEKÇİ   Sağlıkçılarımıza her gece 21.00’de balkonlara çıkıp...

ZALIM KORONA!

Taa Çin’den kopup gelen hiç yorulmadan hız kesmeden dünyayı dize getiren...

CORONA

Yazmaya, Zikretmeye, Hiç niyetim yoktu. Görmezden gelirsem, Yok sayarsam, Sen...

ÇARESİZ DERTLERİM

Sızlayan kalbimin her zerresinde Hasretin zehrinden doymuş gibiyim O yârin...

Valilikten evden çıkmayan yaşlılara...

Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca aşevinde...

Marketlerde fahiş fiyat kontrolü

Kilis’te Ticaret İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta...

Polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaş...

Kilis’te Korana Virüse karşı sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü...

Jandarma köylerde yaşlı vatandaşlar...

Kilis’in Musabeyli Vefa Sosyal Destek Çalışma Grupları, ikametten ayrılma...

Mahalle ve sokaklar dezenfekte edil...

Kilis Belediyesi şehrin her bir noktasında Korona Virüs riskine karşı vatandaşların...

Market saatleri ve toplu taşımaya y...

Kilis’te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile marketlerin çalışma saatleri...

Okullara dezenfektan ilaçları geldi...

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz günler içerisinde Corona...

KİYÜ’de uzaktan eğitim başladı...

Koronavirüs (COVID-19) pandemisine karşı alınan önlemler doğrultusunda üniversitede...

KZO’da mesai saatleri değişti

Kilis Ziraat Odası (KZO) Genel Sekreteri M. Ümit Deli mesai saatlerinde değişiklik...

Kilis’te planlı kesintiler ertelend...

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) faaliyet alanlarındaki Kilis ve 5...