Ya Sabır!

13 May 2020 Çar 11:15
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Mahmut İhsan KANMAZ

 

Her şeyin sırrı, sabırdır demiş Hazreti Mevlana…
Acıya sabredersin, adı metanet olur…
Açlığa sabredersin, adı oruç olur…
İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur.
Dileğe sabredersin, adı dua olur…
Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur.
Özleme sabredersin, adı hasret olur ve
Sevgiye sabredersin, adı aşk olur.

***

Selam, sevgi ve saygılarımı arz ederek, bir yazıma daha başladım bile sevgili arkadaşlarım.
Bugün, çok önemli bir konuyu ele almaya çalışacağım.
İnsanın, zorluklara ve acılara dayanabilmesinin ifadesi olan, sabır olacak bu mevzu.
Hani, son günlerde popüler sanatçı sevgili “Yalın”ın, yeni bir şarkısı çıktı ya piyasaya. “Ya Sabır” adıyla… İşte tam da o sabır, yazımızın temasını oluşturacak.

Yani öz olarak, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in “İnşirah” Suresinde tam olarak anlamını bulan bir duyuş, hissediş ve tahammülün karşılığı, sabırdan söz etmeye çalışıyorum.
Daha önceleri de zaman zaman yazılarımda değindiğim, mana derecesi çok derin olan bu suremizde, Yüce Allah şöyle buyuruyordu bizlere. Hatırlayalım:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
1- Senin bağrını açıp genişletmedik mi?
2- Senden, o yükünü indirmedik mi?
3- Ki, sırtının bütün kemiklerini gıcırdatmıştı…
4- Senin şanını yükseltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
7- O halde, boşa çıktın mı yine kalk, yorul.
8- Ve ancak Rabbine mağfiret et, hep ona yönel…

 

Evet, sabrın önce Kuran’ı Kerim’deki manasını ve sonra da bir gönül ehli ve Allah dostu olan Hazreti Mevlana’nın duygu dünyasındaki yansımasını gözler önüne sermeye gayret edeceğim, diğer unsurlarla birlikte…

mesnevi

Ama gelin önce sabır nedir, sabrı çağrıştıran ve tamamlayan diğer kavramlar nelerdir, onlara bir bakalım…

Sabır, her türlü üzücü hal karşısında sessizce bekleme halinin adıdır öncelikle.
Evet, tanım bu. Ancak bunu anımsatacak başka ifadelerde vardır dağarcığımızda…
Mesela tevekkül deriz, tam da sabra denk düşmese de. Her şeyin Allah’tan geldiğini kabul edip, her bir şeyi onun takdirine bırakma durumunun karşılığı olarak. Geniş anlamda kaderci bir yanı da vardır tevekkülün. Koşulsuz kadere boyun eğmeden söz etmeye çalışıyorum yani.

Bazen, şükür ifadesi kullanılır sabırla birlikte. O da Allah’a duyulan minneti yerine getirme mealindedir kısaca. Teşekkür ya da görülen bir iyiliğe minnet duyma gibi.
Çok paylaşılan bir diğer kavram, sebattır sevgili arkadaşlarım. Sözünde ve kararında direnme diyebiliriz sebat için.
Tahammül de öyle… Zorluklara karşı koyabilme, dayanma, olumsuz olay veya durumlara katlanma gücünü de içerir bir yerde tahammül dediğimiz şey. Sabra, belki de en yakışan tanım budur bence.

Aşırı derecede sabırlı olanlara halk arasında, “sabır taşı” yakıştırması yapılır..
Sabretmek bir bakıma karakter yapısı ile yakından alakalıdır. Kimimiz daha dayanıklıyızdır zorluklara. Ancak bazılarımız ise, tahammülsüz ve tez canlı olabilmekteyiz sözgelimi. Ama hangi yandan bakılırsa bakılsın, bir erdemlilik halinin adıdır sabırlı olmak… Bir yüce özelliktir kişilerin sahip olduğu…

Sabrı en iyi Yunus Emre bilir… Bağlı olduğu yere aidiyet duyması, hatta oraya eğri odun yakışmaz deyip, hep aynı boyda ve kalınlıkta odun götürmesi buna ispattır bir bakıma… Ruhları şad olsun hepsinin.
Sonra Mevlana Hazretleri, adeta bir sabır küpü hallerindedir. Tevazu, sevgi ve tahammülü harmanlayıp, kendini tam anlamıyla Allaha adamış bir tasavvuf ehli kıvamındadır yüce Mevlana…

Bakınız sevgi ve aşk duygusuyla, sabır ve fedakârlığı nasıl da bir potada eritmiş o yüce insan…
“Seni sevmeyene çok da fazla sabır gösterme. Sonra, sabrının adı yüzsüzlük olur. Bu kadarla da kalmaz, fedakârlığın adı eziklik, sevginde kişiliksiz olur…”

Ne kadar güzel bir analiz değil mi?

Sabrın sonu selamettir denir hep…
Doğrudur bu tahlil… Hatta gönüller sultanı Mevlana Hazretlerinin bile bir kelamı vardır bu hususta…
“Bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Yani kısaca, hayat öyle bir sırdır ki, önce şükredip, akabinde sabretmek ve sonra da inanmak gerekir.” Mükemmel!…

Sabır da yüce ve önemli bir değerdir. Öyle ki, Kur’an-ı Kerim’in bile birçok yerinde buna vurgu yapılır sıklıkla…
Mesela, Bakara Suresinin 153. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurulur: “Ey iman edenler, sabır ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir…”
Aynı şekilde, Nahl Suresi 96. Ayetinde de şunlar vardır sabra dair…
“Sizin yanınızdakiler tükenir. Allah’ın yanındaki ise kalıcıdır. Tabi ki, biz o sabredenlere mükâfatlarını, yaptıkları işin daha güzeliyle mutlaka vereceğiz…”
Müddesir Suresi 7. Ayeti, mevzuya kısa ve öz olarak damgasını vurmuş gibidir.
“Rabbin için sabret…” Az kelam ama çok derin anlamlar yüklü bir emir…

Türküler ve halk şiirlerimizde kayıtsız değillerdir sabra. Çok sayıda örnekleri vardır. İşte bunlardan biri… Buyurunuz:

 

Her kışın var bir baharı
Her akşamın var sabahı
Yeter artık bırak ahı
Gönül sabreyle sabreyle.

 

Gam yeme hep böyle gitmez
Sabretmeden bahar gelmez
Bu sevda dünyaya yetmez
Gönül sabreyle sabreyle.

 

Her yokuşun var inişi 
Elbet bir gün güler kişi
Mutluluk bir sabır işi
Gönül sabreyle sabreyle…

 

Büyük halk ozanı Pir Sultan Abdal da şunları demiştir bir şiirinde sabır için:

 

Sabır kıla kıla canıma yetti
Hasmını ararsan bundadır âşık
Kamil oldum deyu, dava edersin
Hamakat nişanı kimdedir âşık.

 

Ehl-i olmadın, söylemen neden?
Senin mücadelen benimle neden?
Muhammed Mustafa göçtü dünyadan
Tacile hırkası kimdedir âşık.

 

Ben de bilmem bu nasıl sevdadır
Heman çekticeğim kuru kavgadır
Nebi Medine’de, Musa Tur’dadır
Muhammed’in nuru kimdedir âşık.

 

Gözle erkânını, dönme yolundan
Dererler de goncasını gülünden
Pir Sultan’ım, hu der elem elinden
Senin sende, benim bendedir âşık…

 

* Hamakat: Akılsızlık. Tacil: Önceleme.

“Sabrı geniş insanlara dikkat edin. Zira onlar, sabırları tükendiği zaman limanları yakarlar, gemileri değil” demiş birileri.
Sabrın önemini vurgulamış. Bir diğeri de, “Sabır, umut etme sanatıdır” buyurmuş.
Samuel Smiles de sabır-zaman ilişkisine değinmiş ve şunları söylemiştir: “Sabır ve sebat sayesinde zaman, en büyük değer taşıyan sonuçlar doğurabilir.”
Yine zaman faktörünü öne çıkarma derdinde olan bir başka edebiyatçı ve ünlü kişi, ayrıca “Vadideki Zambak”ın da yazarı olan, Honore De Balzac da şu kelamı eder sabır üzerine: “Her başarı sabır ve zamanın birleşmesiyle sağlanır…”

Çok çok doğru…

Zaman, sabrın ayrılmaz ikizi gibidir sanki. Çünkü sabırla geçen zamanın süresi, elde edilecek mutluluk ya da başarının büyüklüğüyle doğru orantılıdır.
Ben naçizane böyle düşünürüm…
Sabrın karşıtı tez canlılık ve aceleci davranmaktır. Ona sebeptir zaten, zaman faktörünün, sabrın değerini ve kıymetini ortaya çıkarır dememiz.
Bu hiç de yanlış olmayacaktır… Yani…
“Sabret!… Belki bir günde olmaz ama bir gün mutlaka olur” denilmesi… Bunlar boşuna edilmiş kelamlar değildir sevgili arkadaşlarım.

“Hayatta sabırlı olmak lazımdır. Zira zorluk olmadan, güzellik ve bolluk olmaz” demiş bir bilen kişi… Yanlışta değildir bu.
Sabır öyle derin ve öyle değerli bir edinim ki, tıpkı “Yaranın içinde Yaradan’ı görmek” kadar, mukaddes bir yücelik taşır bünyesinde…

Aslında sabır denilen şey nedir bilir misiniz? “Sabır, için avaz avaz ağlarken, dışının sessizce kabullenmesi olayıdır.”
İşte, sabrın bu kadar yalın ve bu kadar kısa tarifi budur bence…

Şems-i Tebrizi Hazretleri, sabır saklı kalmak kaydıyla, belki de bütün ifadelere anlam katacak şeylerin bütününü ihtiva ediyor, levha kıvamındaki bir öğüdünde ve şöyle ifade ediyor duygularını. Çok önemli.

“Bir şey yap, güzel olsun ama…
Çok mu zor?
O vakit, güzel bir şey söyle…
Dilin mi dönmüyor şimdi de?
Güzel bir şey yaz peki…
Bunu da mı beceremezsin?…
Öyleyse, güzel bir şeye başla…
Ama hep güzel şeyler olsun bunlar…
Zira fazla bir vaktin yok bilesin…
Çünkü her insan ölebilecek yaştadır…”

 

Hazreti Ali’ye sorarlar bir gün:
“Ey Ali söyler misin? Gökten ağır, yeryüzünden geniş, denizden zengin, taştan katı, ateşten sıcak, zemheriden soğuk ve zehirden acı olan şey nedir diye.”
Şöyle yanıtlar dördüncü İslam halifesi:

“Dürüst bir insana iftira atmak, gökten ağırdır… Hak, yeryüzünden geniştir… Kanaatkârın kalbi, denizden zengindir.
Münafığın kalbi de taştan katıdır… Zalim biri ateşten sıcak, namerde muhtaç olmak zemheriden soğuktur… Sabretmek ise de, zehirden bile daha acıdır…” Nokta!….

Sabır gibi çok muhteşem bir davranış ve karakter özelliğini anlatmaya gayret ettiğimiz bugünkü yazımızı, artarda vereceğim üç adet hikmetli kelamla noktalamak isterim… Her üçü de büyük mutasavvıf, âlim ve filozof Mevlana Hazretlerine ait… İlki şöyle: “Ne fark eder ki, gözleri görmeyen bir insan için, elmasta birdir adi bir camda…
Sana bakan da böyle biri ise, sakın kendini bir cam parçası sanma…” Ne kadar derin değil mi? İkincisi, sabrın bir ip gibi güçlü ve sağlam olması üzerinedir.
“Sabır öyle bir iptir ki, çektikçe sanki kopacak sanırsın. Oysa o, gittikçe güçlenir. Sen her şey bitti bitecek dersin, fakat o gitgide çoğalır.” Yorumsuz…
Allah dostunun son nasihati ise, yine çerçeveletip duvara asılacak cinsten: “Toprak gibi sessiz olduğum an, bil ki, şimşek gibi göklerde gürler feryadım.”

Bir başka konu veya konularda yeniden birlikte oluncaya kadar, gönlünüzden yaşama sevinci, merhamet ve sabır, yüreğinizden sevgi ve şefkat, bedeninizden sağlık ve afiyet hiç eksik olmasın inşallah…
Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım ve değerli dostlarım…

Benzer Haberler

UYU İyi uyuyan, uzun yaşıyormuş. Toplum olarak bu kadar uyumamızın sırrı şimdi çözüldü!…...

Yorum 
0

Metin MERCİMEK “ALZHEİMER HASTALIĞINDAKİ SIKINTILARI, HASTA YAKINLARI DAHA ÇOK YAŞAMAKTALAR.”...

Yorum 
0

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım, geçen haftaki yazımda “Hayatta başarının sırrını”...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

UYU İyi uyuyan, uzun yaşıyormuş. Toplum olarak bu kadar uyumamızın sırrı...

Alzheimer Hastalığı ve Yakınlarının...

Metin MERCİMEK “ALZHEİMER HASTALIĞINDAKİ SIKINTILARI, HASTA YAKINLARI...

Başarılı İnsanların Sırrı Nedir?...

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım, geçen haftaki yazımda “Hayatta başarının...

Zehra

Turgay MUTLU   Kelime anlamı olarak yüzü pek beyaz, ay yüzlü, ay kadar...

Bumerang Serisi-15

Gül ve Diken   Mahmut İhsan KANMAZ   “Güle sormuşlar, neden dikenin...

Eksik Salavat Getirmek Nedir?

Uğur KEPEKÇİ   Sahabeler, ”Şüphe yok ki Allah ve melekleri, Peygamber’e...

DİZELERİNİZ..

HEPSİ DE BİZİM   Değerli şair dostum Pir-i Fani’nin bana yazdığı...

Kilis’te sezonun ilk zeytinyağı sık...

Kilis ekonomisi ve tarımsal üretiminde büyük öneme sahip ve yaklaşık 4500...

Yeni yoğun bakım ünitesi için çalış...

Korona salgını nedeniyle Kilis Devlet Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesinin yetersiz...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberli...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kilis Temsilcisi Mecit Bahadır...

Esnaftan ilginç tepki

Kilis’te bir esnaf, yaşadıkları ekonomik sorunları kâğıtları yazıp...

Çalıntı araçtan tüfek çıktı

Kilis’te Jandarma ekiplerince bir çalıntı bir araçta yapılan aramada ruhsatsız...

Hac işareti dikkat çekti

Kilis’te bazı okulların Hıristiyanların sembolü olan hac işaretine benzemesi...

Kilis’te intihar olayları arttı [AS...

Kilis’te, intihar olaylarında büyük artış gözleniyor. Şıh Mehmet Mahallesi’nde...

Kilis’te 2 araç çarpıştı: 5 y...

Kilis’te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberli...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kilis İl Temsilcisi Mecit Bahadır...

AFAD, İtfaiye Haftası’nı kutladı...

İtfaiye Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun ve...

Kilis’in Tarihi Karpuz Şarabı

Metin MERCİMEK “KARPUZ ŞARABIN GÜMÜŞTEN TASI GİRDİĞİ KAPTA BIRAKMAZ...